Ban 8

Section 8 (2022)

Nội dung phim

Sau khi báo thù cho gia đình bị sát hại, một cựu quân nhân đã ra tù và được một cơ quan chính phủ mờ ám tuyển dụng.

Tags

Bình luận