Batman: Cái Chết Trong Gia Đình

Batman: Death in the Family (2020)

Nội dung phim

Một loạt tuyển tập gồm 5 DC giới thiệu: Death in the Family, Sgt. Rock, Adam Strange, The Phantom Stranger và Death.

Tags

Bình luận