James Bond: Câu Chuyện Về Daniel Craig

Being James Bond: The Daniel Craig Story (2021)

Nội dung phim

Daniel Craig thẳng thắn phản ánh về nhiệm kỳ mười lăm năm của mình với tư cách là James Bond. Bao gồm các cảnh lưu trữ chưa từng thấy trước đây kéo dài từ 'Casino Royale' (2006) đến 'No Time To Die' (2021).

Tags

Bình luận