Khoảng Trống

Blank (2022)

Nội dung phim

Một nhà văn tuyệt vọng đã đăng ký một cuộc rút lui hoàn toàn do AI vận hành để chữa bệnh cho nhà văn của mình, nhưng khi một trục trặc phần mềm không lường trước xảy ra, cô ấy bị mắc kẹt bên trong đơn vị của mình với một android không ổn định và không có giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Tags

Bình luận