Không

Nope (2022)

Nội dung phim

Sau khi vật thể ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống dẫn đến cái chết của cha họ, anh chị em sở hữu trang trại là OJ và Emerald Haywood cố gắng quay video bằng chứng về một vật thể bay không xác định với sự giúp đỡ của nhân viên bán hàng công nghệ Angel Torres và nhà tài liệu Antlers Holst.

Tags

Bình luận