Kích Hoạt

Trigger (2022)

Nội dung phim

Bên trong mỗi người luôn tồn tại 1 " con người " chờ đợi để được " kích hoạt ". Vấn đề là: bạn sẽ " kích hoạt " nó chứ???

Tags

Bình luận