Nữ Tu Chiến Binh Phần 2
Coming

Nữ Tu Chiến Binh Phần 2

Warrior Nun Season 2 (2022)

Nội dung phim

Sát cánh bên các đồng minh mới, Ava và các xơ của Hội hợp sức và bắt đầu hạ bệ một nhà tiên tri giả đang quyết tâm thống trị thế giới.

Tags

Bình luận