Quái Thú Ấn Độ

Beast (2022)

Nội dung phim

Sau khi một trung tâm mua sắm ở Chennai bị tấn công bởi những kẻ khủng bố bắt giữ du khách làm con tin, Veera Raghavan, một điệp viên cũng bị mắc kẹt trong trung tâm mua sắm, quyết định cứu con tin bằng cách loại bỏ những kẻ khủng bố.

Tags

Bình luận