Thiếu Tá

Major (2022)

Nội dung phim

Dựa trên cuộc đời của Thiếu tá Sandeep Unnikrishnan, người đã tử vì đạo trong cuộc tấn công Mumbai tháng 11 năm 2008 và do đó đã được trao tặng Ashoka Chakra, giải thưởng dũng cảm thời bình cao nhất của Ấn Độ, vào ngày 26 tháng 1 năm 2009.

Tags

Bình luận