Trí Tuệ Nhân Tạo 2

Archive (2020)

Nội dung phim

Năm 2038: George Almore đang nghiên cứu một AI tương đương con người thực sự. Nguyên mẫu mới nhất của anh ấy gần như đã sẵn sàng. Giai đoạn nhạy cảm này cũng là giai đoạn rủi ro nhất. Đặc biệt là khi anh ta có một mục tiêu phải được che giấu bằng mọi giá.

Tags

Bình luận